Søg om donation

Hvis du mangler penge til en aktivitet, et projekt eller et aktiv, vil du have mulighed for at søge økonomisk støtte fra os. Støtten gives ikke til driftsudgifter eller lønninger.

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner og som hovedregel heller ikke til studie- eller rejseformål, samt områder der hører under det offentliges opgaver.

Støtte kan aldrig tildeles kommercielle, religiøse eller politiske aktiviteter. 

Send din ansøgning til donation@lionsodder.dk

Ansøgningerne bliver behandlet af klubbens medlemmer i løbet af måneden, hvorefter ansøgerne informeres.

Den tildelte donation skal anvendes i løbet af de næste 12 måneder og returneres hvis projektet ikke bliver til noget.

På siden "Donationer" kan du se hvad vi har uddelt støtte til det seneste år.