Odoo image and text block

Lokal støtte til sociale og humanitære formål omfatter blandt andet:

  • Hjertestartere i Odder kommune.
  • Støtte til mindre bemidledes jul i samarbejde med lokale præster.
  • Tilskud til handicap udflugten.
  • TV til Odder kommune opholdsstuer.
  • Støtte til kamp mod misbrug.
  • Støtte til ungdomslejre og udveksling.

Internationale Relationer

Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem internationale projekter indenfor følgende hovedområder:

Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
Udveksling og uddannelsestilbud
Venskabsklubber
Alle Lions klubber er forenet i Lions Clubs International, hvis slogan er "We Serve", og hvor en af formålsparagrafferne er at "fremme international forståelse mellem alle verdens folk".

Vi ønsker således at hjælpe andre mennesker, nationalt som internationalt, og vi har organisationsstrukturen til det, nemlig andre lokale lions-klubber i 194 lande, spredt ud over hele verden. Det kan måske synes som dråber i havet, hvis vi ønsker at hjælpe mennesker i nød med de mange og store problemer. Vi skal blot huske på, at små beløb i Danmark, på Færøerne og i Grønland kan udrette meget store ting i andre og i mindre velstillede lande.

Lions indsats er præget af direkte samarbejde med lions-klubber i andre dele af verden, og vore administrative omkostninger er derfor ikke eksisterende. Lions kan med stolthed sige, at "én krone ind, er én krone ud", med andre ord, når vi gennem vore aktiviteter - uanset om det er loppemarked, tombolaer eller en af de mange andre ting som klubberne gennemfører, så går overskuddet ubeskåret til at opfylde organisationens formål.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Lions Kollegiet

Institutionen blev bygget i 1972. I 1980 gik Lions ind i projektet.

Dengang var navnet Lions Park Hammershøj, det blev senere ændret til Lions-Kollegiet og målrettet til at genoptræne yngre fysisk handicappede for udslusning til friere boformer.

Lions-Kollegiet på Tuborgvej i København rummer i dag 70 boliger, 15 dagpladser og et sandt udbud af aktiviteter, samvær, fysisk træning og undervisning.

Lions-Kollegiet er et tilbud til unge med fysiske handicaps.

Der optages beboere i alderen 18-45 år fra hele landet, inkl. Grønland og Færøerne. Den daglige drift sker på en overenskomst med Københavns Kommune.

Fugl Føniks viste sig i Ægypten hvert 500. år. Når den følte døden nærme sig, byggede den en rede, hvori den brændte sig op, men den genopstod af asken som en ny fugl.

Lions Kollegiet udskrev i 1991 en konkurrence om et nyt banner. Der indkom 2 beboerforslag, der begge byggede på legenden om fugl Føniks.

Fugl Føniks er oprindeligt afbildet som en ægyptisk fiskehejre, der bærer guden Osiris´s krone.

Der findes imidlertid mange forskellige afbildninger af Fugl Føniks. Motivet til Fugl Føniks i Lions Kollegiets banner er hentet fra en vignet i en romersk bog fra 1494.

Lions kamp mod blindhed


Du kan hjælpe med at gøre en forskel:

...i Latinamerika
kan Lions med 30 kr. betale for en behandling mod flodblindhed, som i et helt år beskytter en person imod at få denne sygdom. Flodblindhed er en sygdom der skyldes parasitter, og som kan være en alvorlig svøbe for hele samfund i tropiske områder.

... i Indien
kan Lions for 40 kr. hjælpe et barn med synsfejl, typisk med at få briller. Alvorlige synsfejl kan betyde at børn ikke kan følge med i skolen og derfor ikke får nogen uddannelse, eller at voksne ikke kan arbejde.

... i Afrika
kan Lions for 65 kr. få gennemført en operation for indadvendte øjenvipper (trichiasis), som er en følge af sygdommen trachoma. Indadvendte øjenvipper giver ar på hornhinden, og det kan føre til blindhed.

Odoo text and image block

Nordisk Samråds Pro jekter - NSR

På fællesnordisk plan gennemfører Lions en række større projekter, kaldet NSR-projekter. Projekterne går normalt over to år og udvikles og styres på skift af de enkelte lande.