INFO FRA
KASSEREN

Nyt

Kontingent indbetaling
Husk at betale dit medlemskontingent på kr. 1000,-  kontonr: 7250-0001644305
Skriv dit navn i overførslen.
Frivillig tilskud/donation til klubkassen, kan indbetales på ovenstående konto.

Julelotto private lodder:
Indbetales på mobile pay:  111 244 
-eller konto:  7250-0001298458 skriv "navn - privat salg" på indbetalingen

Julelotto overførsel af kontanter fra gadesalg:
I JyskeBank er de hjælpsomme. Du kan bruge deres mønttæller til at få optalt mønter.
Hos Odoo House, bulevarden 13, kan du låne et pengeautomatkort. Kortet bruges til  at 
sætte sedler ind via bankens pengeautomat. 
Gade salg indsætte på, Regnr. - bankkontonr.   7250-0001298458

Jullelotto gadesalg mobile pay
Vi modtager beløbet fra et gade salg på mobile pay 911 155
Sæt IKKE privat gadesalg ind her!
Kontakt

Lions Odder  c/o Kasserer Henning Dinsen
 
8300 Odder
E-mail:  kasserer@lionsodder.dk

Bilag til udbetaling

Har du bilag, som skal udbetales sender du en pdf eller et billede fra mobilen af bilaget til: bilag@lionsodder.dk
Husk at angive det kontonr. som bilaget skal betales til.

Efter godkendelse vil udbetalingen foregå.

Ansøgning om donation

Ansøgning om donation sendes til: donation@lionsodder.dk
Ansøgninger behandles af klubbens medlemmer på møde hver anden tirsdag.

Skriv kontonr. i email hvis du har det.

Aktiviteter konti og MobilePay

Tulipan aktivitet
Betaling fra tulipansalg.
Regnr. - bankkontonr. INGEN
FIK kontonr.: +71< xxxxxxxxxxxxxx +83437634<
MobilePay: INGEN

Byfest aktivitet
Indsæt overskud fra byfest på denne konto.
Regnr. - bankkontonr.   7250-0001298458
MobilePay: 700 711- LUKKET INDTIL BYFEST

Byfest aktivitet Cambola
Indsæt overskud fra byfest på denne konto.
Regnr. - bankkontonr.   7250-0001298458
MobilePay: 720 003 - LUKKET INDTIL BYFEST

Julelotto aktivitet
Indsæt overskud fra julelotto på denne konto.
Regnr. - bankkontonr.   7250-0001298458
Mobilepay:  911 155 - LUKKET INDTIL JULELOTTO

Julelotto aktivitet private lodder
Private lodsedler indbetales her.
Mobilepay nr:  111 244 - LUKKET INDTIL JULELOTTO

Sådan bruger du MobilePay til julelotto gadesalg
Gadesalg MobilePay nr: 911 155
Privat salg MobilePay nr: 111 244 

Overførsel af kontanter fra gadesalg:
I JyskeBank er de hjælpsomme. Du kan bruge deres mønttæller til at få optalt mønter.
Hos Odoo House, bulevarden 13, kan du låne et pengeautomatkort. Kortet bruges til  at 
sætte seddler ind via bankens pengeautomat. 
Gade salg indsætte på, Regnr. - bankkontonr.   7250-0001298458

Bankkonti

Klubkasse
Indbetaling af kontingenter fra medlemmer.
Kontoen afholder: Gaver og bespisning
Regnr. - bankkontonr.   7250-0001644305
MobilePay: 505 502

Aktivitetskasse
Bruges kun af kasserer og samler reviderede regnskaber fra: Tulipanaktivitet, Byfest, Julelotteri
Det er herfra donationer udbetales.
Regnr.- bankkontonr.   7250-0001933831

MobilePay konto
Bruges kun af kasserer og samler indbetalinger fra MobilePay
Regnr.- bankkontonr.   7250-0001030430

Pengeautomat konto
Indbetalinger fra byfest og julelotto, samler penge indsat via pengeautomatkort.
Regnr.- bankkontonr.   7250-0001298458
 
FIK indbetaling konto
Bruges kun af kasserer og samler indbetalinger fra FIK-kort.
Regnr.- bankkontonr.   7250-0001461551 

MobilePay

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo